Hi Money!
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.
Sapratu
Close
In order to increase the functionality of the website, we use Cookies.
OK
Close
Lietošanas noteikumi
Jums ir atļauts piekļūt un izmantot vietni www.eutaxback.com (turpmāk saukta par "vietni") un visiem attālinātajiem pakalpojumiem (turpmāk saukts par "pakalpojumu") tikai stingri ievērojot zemāk izklāstītos lietošanas noteikumus. Ja nepiekrītat visiem Lietošanas noteikumiem, lūdzu, izvairieties no Pakalpojuma reģistrēšanas un izmantošanas.


1. Ievads

Privātuma politikas ietvaros mēs izmantojam vārdus "MĒS", "MŪS", "UZŅĒMUMS" un "EUtaxback", lai pārstāvētu tīmekļa vietnes īpašnieku, kas reģistrēts šādā adresē: SIA EUTAXBACK.COM, Mihoelsa iela 66-14, Daugavpils, LV-5401, Latvija, tālruņa nr. +371 678 593 75; mēs izmantojam terminu "JŪS", lai definētu vietnes lietotāju vai apmeklētāju.


2. Pakalpojuma izmantošana

Pakalpojuma priekšmets
Pakalpojuma mērķis ir sniegt lietotājam iespēju attālināti deklarēt nodokļus, kā arī piekļūt konsultāciju pakalpojumiem individuālo personu nodokļu jomā ES. EUtaxback nodrošina lietotājam tiesības izmantot Pakalpojumu par apmaksu saskaņā ar pasūtītā pakalpojuma precīzo cenu.

Reģistrācija
Reģistrējoties vietnē my.eutaxback.com, lietotājs sniedz uzņēmumam ekskluzīvu un beznosacījumu piekrišanu visiem pašreizējā līguma noteikumiem. Lai reģistrētos sistēmā, jums jābūt vismaz 18 gadus vecam un jābūt likumīgām tiesībām noslēgt līgumu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Reģistrējoties vietnē un pasūtot Pakalpojumu, jūs sniedzat piedāvājumu, kuru Uzņēmums var pieņemt vai noraidīt, bet jūs saņemsit atbilstošu paziņojumu.
Pēc reģistrācijas lietotājs saņem lietotājvārdu un paroli, kas jāizmanto kā akreditācijas dati, lai piekļūtu jūsu personiskajam kontam vietnē (turpmāk tekstā saukts par "Konts").
Lietotāji ir pilnā mērā un pilnībā atbildīgi par paroles drošību. Gadījumā, ja lietotājs piekļuvi kontam nodrošina trešajām personām, tad par savām darbībām viņš ir pilnībā atbildīgs.
Reģistrācijas laikā jums ir pienākums sniegt tikai būtisku un uzticamu informāciju. Ja atklājat, ka uzņēmumā sniegtajā informācijā ir kļūda, jums par to ir jāinformē uzņēmums.

Saturs
Vietne nodrošina piekļuvi saturam, kas saistīts ar uzņēmuma pakalpojumiem un darbību. Turklāt vietne piedāvā plašu klāstu ar tekstu, parakstus, fotoattēlus un videoklipus (turpmāk tekstā saukts par "Saturs").
Saturs tiek aizsargāts ar spēkā esošajiem tiesību aktiem intelektuālā īpašuma jomā. Jebkuru Satura izmantošanu komerciālos veidos (izņemot gadījumus, kad to izmanto personiski, piemēram, rediģēšana, tulkošana un cita veida apstrāde), var veikt tikai pēc Uzņēmuma rakstiskas atļaujas saņemšanas.
Lejupielādējot saturu un piekļūstot tam citādā veidā, lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savām darbībām.
Uzņēmums nav atbildīgs par visa veida kaitējumu un bojājumiem, kas rodas satura izmantošanas rezultātā, ieskaitot visa veida bojājumus un kaitējumu datiem, aparatūrai un programmatūrai. Uzņēmums nav atbildīgs par trešo personu tiesību pārkāpumiem.

Atteikšanās
Klients patur tiesības atteikties no Pakalpojumu pieņemšanas četrpadsmit dienu laikā pēc pieteikuma veidlapas iesniegšanas, nosūtot atbilstošu rakstisku paziņojumu.
Uzņēmums patur tiesības vienpusēji atteikties no Pakalpojumu sniegšanas, savlaicīgi paziņojot par to Klientam.
Klientam nav atļauts izmantot minētās tiesības visos gadījumos, kad Uzņēmums ir uzsācis Pakalpojumu sniegšanas procesu un Klients nav samaksājis par izdevumiem, kas saistīti ar Pakalpojumu sniegšanu.
Gadījumā, ja klients nolemj atcelt pasūtītā pakalpojuma saņemšanu vairāk nekā 14 dienu laikā pēc pieteikuma veidlapas iesniegšanas, klientam ir pienākums samaksāt par visiem sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī maksu 79 eiro apmērā, kas ir saskaņā ar Uzņēmuma sagatavoto rēķinu.


3. Informācijas vākšana

Saskaņā ar spēkā esošo Latvijas likumdošanu Uzņēmumam ir pienākums sniegt atbalstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. Saskaņā ar likumdošanu mums ir pienākums pieprasīt no klienta īpašu dokumentu kopumu, lai apstiprinātu viņu atrašanās vietu un personisko informāciju.


4. Datu aizsardzība


Klients dod uzņēmumam piekrišanu apstrādāt un vākt viņa personisko informāciju, lai ievērotu spēkā esošo tiesību aktu noteikumus.
EUtaxback garantē, ka visa informācija paliek privāta un netiks izpausta. EUtaxback patur tiesības apstrādāt lietotāja personisko informāciju (tai skaitā tās vākšana, glabāšana, reģistrēšana, ievadīšana, pārsūtīšana, apstrāde un tā tālāk). Galvenais iemesls šādām darbībām ir lietotāja grāmatvedības uzturēšana, kā arī visaugstākās kvalitātes pakalpojumu sniegšana.


5. Ierobežota atbildība

EUtaxback izmantos tikai Klienta sniegtos dokumentus un informāciju. Rezultātā EUtaxback neuzņemas atbildību:
gadījumā, ja slēdziens izdarīts, pamatojoties uz nepareiziem dokumentiem vai nepilnīgiem datiem; gadījumā, ja Klients ir sniedzis nepilnīgu informāciju, kas izrādījusies novecojusi vai nebūtiska; gadījumā, ja klientam ir nesamaksāti nodokļi un nodokļu administrācijas sniegtā informācija apstiprina faktu, ka klientam nav likumīgu tiesību uz nodokļu atmaksu.
Klients atzīst faktu, ka EUtaxback neuzņemas atbildību par operētājsistēmu un aprīkojuma problēmām un tehniskām problēmām, kā arī par visiem dabas katastrofu radītiem gadījumiem, juridiskiem ierobežojumiem, tīkla problēmām, streikiem un citiem notikumiem, kas nav tieši saistīti EUtaxback un nav uzņēmuma varā.
Atteikšanās
Vietnē piedāvātā informācija ir paredzēta, lai sniegtu lietotājiem pamatinformāciju par pakalpojumiem, kas viņiem varētu būt interesanta. Uzņēmums cenšas lietotājiem sniegt būtisku, pilnīgu un uzticamu informāciju; tomēr mēs nevaram izvairīties no kļūdām. Vietnē var būt saites uz likumiem un spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem, kurus izmanto un interpretē tikai dotajā kontekstā.
Vietnes informāciju nekad neuzskata par profesionālu konsultāciju tiesību, nodokļu, grāmatvedības un citās jomās. Tā rezultātā pirms pakalpojuma pasūtīšanas vietnē jums ir jāsaņem atbilstoša konsultācija attiecīgajā jomā.
Reģistrēti lietotāji var atstāt atsauksmes ar saviem vārdiem. Uzņēmums patur tiesības publicēt šādas atsauksmes, izmantojot Klienta vārdu vai noņemot to publicēšanas procesa laikā.
Lietotāju bloķēšana un noņemšana
Uzņēmums patur tiesības rediģēt lietotāja profilu vai noņemt visu lietotāja kontu gadījumā, ja lietotājs pārkāpj kādu no pašreizējā līguma noteikumiem vai citām tiesību normām.


6. Nobeiguma ziņa

Uzņēmums patur tiesības jebkurā brīdī pielāgot un atjaunināt Līgumu bez īpaša paziņojuma. Jaunā līguma versija kļūst aktuāla tūlīt pēc publicēšanas šajā sadaļā.
Pašreizējais līgums ir sastādīts latviešu valodā, un lietotāja ērtībai to var tulkot citās valodās.
Ja rodas atšķirības starp līguma sākotnējo versiju un tulkojumu, prioritāte ir latviešu valodas versijai.

Gadījumā, ja vēlaties mūs informēt par jebkādu tiesību pārkāpumu šajā vietnē, lūdzu, sazinieties ar mums:

SIA EUTAXBACK.COM
Mihoelsa iela 66-14, Daugavpils, LV-5401, Latvija
Tālruņa numurs: +371 678 593 75